Specializációs projekttárgy - BMEEPUIQ711


 • tantárgykód ( kredit) / BMEEPUIA 711 (6)
  tárgyfelelős / Szabó Árpád DLA
  helye a képzésben / 7. félév

  TÁRGYLEÍRÁS:

  A specializáció 7. féléves tervezési tárgyában a természeti környezettel, a településszerkezettel,  a településképi identitással való ismerkedés jelenti a félév során javasolt beavatkozások kiindulópontját. A településszerkezet épületekre gyakorolt hatása mellett  a  félév  során vizsgáljuk az épületeknek a városi terek formáira és használatára gyakorolt hatását is. A félév folyamatában nagy szerepet kap a település meglévő potenciáljának és erőforrásainak felmérése. A cél az ehhez építészetileg és környezettudatossági szempontból is illeszkedő beavat- kozás megtalálása, miközben kiemelten foglalkozunk a fenntarthatóság, a hagyományos anyaghasználat és a korszerű építészet, valamint a közösségi építészet kérdéseivel is. A félév elejéhez kötődő csoportos vizsgálatok a várostervezés bevett módszereit követik, mely után a hallgatók önálló munkában készítik el egy-egy épület tervét. Az építészeti konzultációk kiegészülnek tájépítészeti és várostervezési konzultációkkal is.

  A tervezési terület az egész műterem számára ugyanaz: a félév egy kisvárosias település vagy táji egység egészének vizsgálatával kezdődik, majd a léptékek  folyamatos szűkítése után jutunk el az épület és közvetlen környezetének léptékéig.