Városi táj / Kert- és tájtervezés az építészet perspektívájában - BMEEPUIQ705


 • VÁROSI TÁJ / KERT- ÉS TÁJTERVEZÉS AZ ÉPÍTÉSZET PERSPEKTÍVÁJÁBAN


  Előadó / konzulens: WETTSTEIN Domonkos
  Tárgyfelelős: WETTSTEIN Domonkos
  A tantárgy kimérete: heti 1 alkalom, péntek 12.15-15.00
  Kreditpont értéke: 3
  Követelmény: félévközi jegy

  [1x1 m] https://www.instagram.com/egyszeregymeter/

  RÖVID TEMATIKA:

  A tantárgy célja a városi táj fogalmának komplex értelmezése, a tájépítészet, kerttervezés és az építészet koncepciói közti kapcsolatkeresés. A kurzus több léptékszintet átfogó metodikájában a városi táj értelmezését közösségi és ökológiai kérdésként vizsgáljuk. A kortárs kertművészeti és tájépítészeti projekteket meghívott előadók mutatják be hangsúlyt helyezve az alkotómunka során szerzett gyakorlati tapasztalataikra is. A különböző szakterületek képviselőivel folytatott párbeszédben lehetőség nyílik az építészet nézőpontjait a kert-, szabadtér- és tájtervezés koncepcióival összevetni. A kurzus programja helyszínbejárásokkal egészül ki. A közös gondolkodást a féléves feladat is támogatja: a hallgatói csoportok a városi táj egy-egy pixelszerű felületének átértelmezésével foglalkoznak. A kultivációs gyakorlat célja a zöldfelületek koncepcionális értelmezésének és a valós helyszínen a társadalmi részvétel lehetőségeinek a vizsgálata. A feladatot csoportos konzultációk során alakítjuk ki, majd a félév végén a csoportok közös prezentációs eseményen mutatják be a projektek eredményeit.