Komplex tervezés 1. UI - BMEEPUIQ811


 • KOMPLEX TERVEZÉS T1 UI // BMEEPUIQ811

  Oktatók: FONYÓDI Mariann PhD, FENES Tamás DLA, ALFÖLDI György DLA, Herczeg László, Galina Zoltán, DOBOS Botond
  Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
  Heti óraszám: heti 2×5 óra tervezési gyakorlat
  Kredit­érték: 10
  Követelmény: félévközi jegy

  Az Urbanisztika Tanszék a tavaszi félévben 3 műtermet indít az osztatlan építészmérnök képzés és az építészmérnök Msc képzés hallgatóinak!
  Az osztalan építészmérnök képzésen a kurzusokra jelentkezhetnek a Város/Építészet, a Környezettudatos és innovatív épületszerkezeti tervezés és az Ingatlanfejlesztés specializáció hallgatói, valamint a “régi” osztatlan képzés tervező és műszaki specializációjának hallgat

  Tanszékünkön a Komplex jellegzetessége egy olyan tervezési szemlélet elsajátítása, mely a település adottságainak, problémáinak helyzetfeltárása során, városépítészeti programból kiinduló, abba szervesen illeszkedő, a környezetéhez és a városi szövethez minél érzékenyebben viszonyuló épületet eredményez. Épületet tervezünk tehát, olyan komplex szemlélettel, ahol az építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet szempontjai is érvényesülnek. A tárgy a kilencedik félév tervezési gyakorlata, mely a kétféléves feladat második része. A munka a megismerés folyamatával kezdődik és módszereiben részben a Városépítészet2-höz kötődik. A végeredmény azonban már egy nemcsak városépítészeti, hanem minden szempontból komplexen tervezett épület, melynek – első félévben az engedélyezési szintű terve, majd – a második félév végére a kiviteli terve készül el, minden szakági vonatkozásával együtt. A teljes folyamat a diplomatervezési félévet készíti elő.

 • 2023 tavasz // KOMPLEX műtermek


  VESZPRÉM, KULTURÁLIS ÉLHETŐSÉG
  KOMPLEX+ KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
  Műteremvezetők: Fonyódi Mariann, Herczeg László, Vörös Tamás, Massány Edina
  További konzulensek:
  Massány Edina tájépítész
  Vörös Tamás Veszprémi főegyházmegye főépítész
  további infókLink

  FÜRED – FRÖCCS – FLÓDNI
  KOMPLEX+ (BELSŐ) TÁJ
  Műteremvezetők: Fenes Tamás + Galina Zoltán
  További konzulensek:
  Juhász Balázs épületszerkezettan
  Massány Edina tájépítészet
  további infókLink


  KLÍMAPUNK 2040+40
  KOMPLEX+ SZIMULÁCIÓ
  Műteremvezetők: Dobos Botond + Alföldi György
  További konzulensek: Szabó Árpád, Dőry Bálint, Perényi Flóra, Bajusz Csaba
  Harmathy Norbert (Városi léptékű szimuláció)
  további infókLink