Tanszéki terv 2. - BMEEPETT701


 • Tanszéki Terv 2

  Előadó: Zsembery Ákos

  Tárgyfelelős: Zsembery Ákos

  A tantárgy kimérete: gyakorlat / 3 kredit

  Követelmény: féléves terv

  TÁRGYLEÍRÁS

  T T 2 _ E P T O R T

  „Az építészet a továbbépítés művészete. A továbbépítés pedig a környezethez való illeszkedés, ami nem azt jelenti, hogy egy új alkotás minden esetben bele kell simuljon az adott építészeti környezetbe. Az illeszkedésbe beleértendő a kontraszthatás is, amennyiben az nem öncélú, hanem tudatosan átgondolt és az adott helyen értelmet nyer.”


  A TT2 tárgy keretein belül az ÉPTÖRT-ön idén népi épített örökségünk korszerű igények alapján való megmentése, tovább gondolása lesz a téma. Régi és új kapcsolatának műemléki értelmezésű vizsgálata és esettanulmányok után konkrét példák áttervezése lesz a feladat.