Művészettörténet - BMEEPETT721


 • MŰVÉSZETTÖRTÉNET - BMEEPETT721

  Előadó: Marótzy Katalin

  Tárgyfelelős: Marótzy Katalin

  A tantárgy kimérete: előadás / 2 kredit

  Követelmény: vizsga

  A tárgy a képzőművészetek – elsősorban a festészet, a szobrászat, és alkalmanként a „kisművészetek” (artes minores), vagyis az iparművészet – történetét mutatja be. Az időrendben haladó tárgyalás során fontos hangsúly kerül az adott kor determinált és preformált vizuális, plasztikai gondolkodásmódjának, illetve ezek szemléleti alapjainak érzékeltetésére, lehetőleg úgy, hogy annak jellegzetességei a kor architektonikus gondolkodásával is összefüggésbe hozhatók legyenek.

  A korra jellemző fontosabb művek interpretációján keresztül ugyanakkor egyéb művészettörténeti és művészetelméleti kérdések, alapfogalmak is előkerülnek, többek között a műalkotás történeti modelljeitől kezdve, a műalkotás heteronóm és autonóm funkciójának értelmezésén keresztül, az esztétikai intencionáltság problémájáig, melyeknek a kor expresszív kultúrájához kötődő értelmezése elmélyíti, elmélyítheti egy adott korszak, stílus műveken keresztül feltáruló képét.