Specializációs tervezési tárgy ET - BMEEPETQ711


 • SPECIALIZÁCIÓS TERVEZÉSI TÁRGY ET - BMEEPETQ711


  Előadó: Daragó László, Halmos Balázs, Zsembery Ákos

  Tárgyfelelős: Daragó László

  A tantárgy kimérete: gyakorlat / 6 kredit

  Követelmény: félévközi jegy

  A tárgy célja a megelőző tervezési tantárgyakból megszerzett tudásanyagra építve összegezni az eddigi tervezési ismereteket, továbbfejleszteni mindazt egy összetett, az eddigiektől eltérő léptékű épület tervezésével és a megkezdeni a felkészülést a valóban „komplex” építészeti gondolkodásra. A települési, beépítési kontextus vizsgálatától a koncepcióalkotáson át az épület és annak meghatározó részletei megformálásig terjed a kurzus megcélzott tervezési spektruma. A tárgy alapvető munkamódszere a csoportos munka, amely a félév első részében jellemző, s amelyet az egyéni feladatrészek kidolgozása követ. A csapatmunka a tárgy különleges hivatása, amely az egyetemi tervezési tanulmányokon belül leginkább modellezi a tervezési praxisra jellemző kölcsönös tudásátadás folyamatát. Cél az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatok, valamint annak a szükségszerűségnek a bemutatása, hogy az épületeket és a közöttük lévő teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani. A Specializáció sajátosságainak megfelelően kiemelt szerepet kap a történeti kontextus megértése és értékelése a tervezés folyamatában, valamint a történeti értékek megőrzésének lehetséges módjai. További cél a műemléki tervezés sajátos módszertanának megismerése, melynek során a hallgatók a történeti kutatás eredményeit integrálni tudják a tervezés folyamatába.