Műemléki kutatásmódszertan és épületkutatás - BMEEPETQ712


 • MŰEMLÉKI KUTATÁSMÓDSZERTAN ÉS ÉPÜLETKUTATÁS - BMEEPETQ712


  Előadó: Halmos Balázs, Marótzy Katalin

  Tárgyfelelős: Halmos Balázs

  A tantárgy kimérete: előadás, gyakorlat / 4 kredit

  Követelmény: féléves feladat, vizsga

  A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson az építészeti tervezés előkészítéseként elengedhetetlen helyszíni, történeti aspektusok megismeréséről. Kiemelt cél a legfontosabb építészettörténeti (terv jellegű, térképes, írott, nyomtatott, képi) forráscsoportok és az ezekkel kapcsolatos kutatásmódszertani problémák megismerése. A tárgy során a hallgatók megismerkednek a kutatás stratégiájának lehetőségeivel, lépéseivel, dokumentálásának módjaival és gyakorlatot is szereznek benne tervezési feladatukhoz kapcsolódóan. Cél, hogy a különböző típusú kutatási eredmények tervezői integrálásának szemléletét elsajátítsák. A történeti épületkutatás komplex módszertana: roncsolásmentes és roncsolásos kutatások módszerei, alakhelyes felmérés, dokumentálás. Gyakorlat: a specializáció komplex tervfeladatának kiválasztása, a tervezési helyszín történeti topográfiája, a tervezéssel érintett épület és a történeti környezet felmérése és periodizációja