Ábrázoló geometria 1 - BMEEPAGA102


 • Ábrázoló geometria 1 - BMEEPAGA102

  TÁRGYLEÍRÁS

  – a két képsíkos ábrázolás alapjai, illeszkedés, metszés
  – képsíktranszformáció és leforgatás, metrikus feladatok
  – síklapú testek síkmetszése és áthatása
  – árnyékszerkesztés
  – az axonometrikus és perspektív ábrázolás
  – a kótás ábrázolás alapjai
  – a kör ábrázolás két képsíkon, axonometriában, perspektívában

  A tantárgy feladata, hogy a hallgatók elsajátítsák az építészeti műszaki ábrázolás geometriai alapjait és a térbeli konstruálás képességét. Megismerjék a műszaki, vizuális kommunikáció klasszikus ábrázolási módjait és szerkesztési módszereit, amelyeket későbbi tervezési feladataiknál, illetve a szakma gyakorlása során készség szinten alkalmaznak. Kiemelt szerepet kap a térszemlélet fejlesztése, amely nem csak a tervező építészek, hanem a konstruktőrök, kivitelezők, a terveket olvasók számára is fontos.

  A hallgatók az egy- és többképes vetítési rendszereken belül a párhuzamos és a centrális vetítés szerkesztési elveit az előadásokon átadott ismeretekre alapozva gyakorlati órákon mélyítik el.
  A tantárgy keretein belül a szerkesztési feladatok kiadásának kitűzött célja, hogy a rajzok megfelelő komplexitással és szakmai tartalommal rendelkezzenek, de ne igényeljenek még részletekbe menő építészi szakismeretet.