Építészettörténet szigorlat - BMEEPETT999


 • ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET ZÁRÓSZIGORLAT - BMEEPETT999  Előadók/vizsgáztatók: A tanszék tárgyelőadói és oktatói

  Tárgyfelelős: Krähling János

  Heti óraszám: -

  Kredit pont: -

  Követelmény: szigorlat

  Rövid tárgyleírás: Az építészettörténet zárószigorlat (BMEEPETT999) teljesítéséhez a végleges követelményben szereplő kortárs építészet (Éptört.6.) és Magyar építészettörténet 1. tantárgyak ismeretén kívül feltétlenül szükséges a Magyar építészettörténet 2. (BMEEPETO901) ismeretanyagának eredményes jeggyel lezárt teljesítése is. A vizsgára bocsátás feltétele mindhárom tárgy eredményes teljesítése.

  A szigorlati témák és minimumkérdések a Magyar építészettörténet I. és II. (BMEEPETO801 és BMEEPETO901) tárgyak anyagára épülnek, listájuk a tanszéki hirdetőfelületeken érhető el.