Diplomatervezés T ET - BMEEPETTD02


 • DIPLOMATERVEZÉS T ET BMEEPETTD02


  Előadó: Daragó László DLA, dr. Halmos Balázs PhD, dr. habil. Krähling János PhD, dr. habil. Mezős Tamás PhD DLA, dr. Vukoszávlyev Zorán PhD, dr. Zsembery Ákos PhD

  Tárgyfelelős: Daragó László DLA

  A tantárgy kimérete: 26 kr.

  Követelmény: félévközi jegy

  Rövid tárgyleírás: 

  A tervfeladat, melyet a hallgató önállóan megold a félév során összetett, és bővebb, mint a szakmában szokásos építészeti tervek kimérete. A tervezési tárgy lezárja a hallgató tanulmányait, ezért tervfeladatának képviselnie kell eddig megszerzett építésztervezői és szakági ismereteit legalább elégséges szinten.  A tartalmi és formai követelményeket a Kari Diplomaszabályzat tartalmazza, melyet a hallgatók a félév elején kézhez kapnak. Ezen felül a tanszékre jellemző témaválasztás és tervezői szemlélet képviseletére bizonyos szempontok kiemelt jelentőséggel bírnak, melyeket érvényesítünk a félévközi számonkérések során. Így nálunk a tervezést megelőző előtanulmány nagyobb hangsúlyt fektet a történeti beágyazottság vizsgálatára, a természeti és épített környezet történeti morfológiájára. A tervezési helyszín történetnek a jövőbe vetítése a jelen rendezési és szabályozási tervek előírása, melyek kritikai értékelése elvárt. E kutatás eredményeit tablón és tanulmányban rögzíti a hallgató. Az így kapott eredmények értékelése a következő tervezői lépés: ez a hely szellemi és tárgyi örökségének és a tervezési feladat előképeinek az elemzése és értékelése, vagyis az alapadatok kritikai feldolgozása a cél. Ez az elemző munka is tabló formájában kerül a tanszék elé bírálatra. Követelmény a munka eredményeinek megjelenítése a terv koncepciójának kialakításában, és az építészeti döntésekben. A tanszéki értékelések elsődleges bírálati szempontja az előtanulmány eredményeinek megjelenése a tervben.