Erő és forma - BMEEPSTQ701 •  

  Tantárgyfelelős: DR THER Tamás
  Előadók, gyakorlatvezetők: DR VÁRKONYI Péter, DR THER Tamás, DR NEMES Gábor
  A tantárgy kimérete: előadás/gyakorlat, heti 3 óra
  Kreditpont értéke:  3 kredit
  Követelmény: féléves jegy


  A Rajzi és Sziltan tanszékek oktatóinak segítségével a félév során olyan eszközöket  használunk, amelyekkel az építészeti formálás izgalmas és szerkezetileg is helyes eredményre vezet.

  Az egyes formákat - ívek, rácsostartók, membránszerkezetek - szerkesztéssel, számítással és kísérlettel vizsgáljuk. Célunk, hogy a hallgatók merjenek és tudjanak a törzsanyag által le nem fedett területekről mintákat és megoldásokat használni a maguk tervezési feladataihoz. A tárgy felvételét a 3. félévtől, a Szilárdságtan 1. tárgy teljesítését követően mindenkinek jó szívvel ajánljuk!


  2023 tavasz: az óra időpontja péntek 9.15-12.00, helye a K 218-as terem