Szerkezetgeometria – szerkezettervezés – digitális technikák - BMEEPSTQ704


 • Tantárgyfelelős: DR THER Tamás
  Előadó: DR SAJTOS István
  A tantárgy kimérete: előadás/gyakorlat, heti 2+1 óra
  Kreditpont értéke:  3 kredit

  A tárgy célkitűzése a tartószerkezetek vizsgálatára használt véges-elem módszer elvének és gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek bemutatása és gyakorlati használatának, példákon keresztül történő, megismertetése. Bemutatásra kerül a módszer parametrikus környezetben történő használata is, ami lehetővé teszi az optimális tartószerkezet tervezési módszerek tárgyalását és gyakorlati használatának a bemutatását is.

  A fő cél, a módszer megismerésén túl, a módszer digitális eszközei készség szintű alkalmazásának elsajátítása.

  Véges-elem módszer (AXIS VM használata):
  - Bevezetés – a véges elem módszer alapelve, elméleti háttere. Alapfogalmak, modellezési elvek, modellezési kérdések
  - Rúdszerkezetek modellezése.
  - Felületszerkezetek modellezése.
  - Tartószerkezetek vizsgálata földrengésre véges-elem módszerrel.
  - A tanultak alkalmazása; közös feladatmegoldás
  - Tartószerkezetek stabiltásvizsgálata véges-elem módszerrel. 
  - A tanultak alkalmazása; közös feladatmegoldás

  Véges-elem módszer parametrikus környezetben (Karamba 3D használata):
  - Bevezetés, szerkezetmodellezés parametrikus környezetben.
  - Modellezés parametrikus környezetben.
  - Szerkezetoptimalizálás
  - Tartószerkezet optimalizálási elvek, módszerek. Optimális szerkezeti alak, optimális szerkezetgeometria.
  - Tartószerkezet optimalizálás parametrikus környezetben