Városfejlesztés: elemzés, tervezés, fejlesztés - BMEEPUIQ702


 • VÁROSFEJLESZTÉS: ELEMZÉS, TERVEZÉS, FEJLESZTÉS - BMEEPUIQ702

  tantárgykód ( kredit) / BMEEPUIQ702 
  oktató / Szabó Julianna PhD
  helye a képzésben / 8. félév
  tantárgyadatlap / L I N K

  TÁRGYLEÍRÁS:

  A városfejlesztés tantárgy az alapképzés tárgyainak építészeti horizontját kiszélesítve betekintést ad az urbanisztika egyéb tudományai a városföldrajz, a szociológia, a környezettudomány, az igazgatás- tudomány, stb. alapjaiba, megmutatva ezek összefüggéseit a városi térben. Az első, megalapozó blokkban megismerkedünk az urbanisztika és a város- fejlesztés összefüggéseivel, folyamataival, a város- hálózat mai fejlődési trendjeivel és a fejlesztések hátterét meghatározó önkormányzati működéssel.

  Az elméleti megalapozást három városfejlesztési kulcsterület, a mobilitás, a lakáspolitika és a fenntart- hatóság blokkjai követik, ahol egy-egy blokkban a hallgatók  megismerkedhetnek  az  elméleti  alapokon  túl a  helyzetelemzés  és  a   beavatkozás   lehetőségeivel. Az elméleti előadásokat egyéni írásbeli és  órai csoportos szóbeli gyakorlatok követik, amelyek elmélyítik az elméleti tudást, megkövetelik a szakmai források ismeretét és értelmezését, és érzékelhetővé teszik a várospolitika szereplőinek viszonyait, érdek- érvényesítési lehetőségeit egy-egy fejlesztés során.