Környezet- és közterülettervezés - BMEEPUIQ703


 • tantárgykód ( kredit) / BMEEPUIQ703 (3)
  oktató / Varga Imre
  helye a képzésben / 8. félév
  tantárgyadatlap / L I N K

  TÁRGYLEÍRÁS:

  A tantárgy keretében az épületek külső kapcsolatait elemezve a környezet és a közterületek tervezését, és ennek kapcsán az urbanisztika, az építészet, a táj- építészet, a kerttervezés, a mérnöki szakterületek és a design vonatkozó eszközrendszerét ismerjük meg.

  Előadások és összefüggő kisebb óraközi gyakorlati feladatok, esetleg közterületi tárgy és környezetének tervezése segítségével gyakoroljuk a klímatudatos közterület- és környezetalakítás  kortárs  módszereit. Célunk az, hogy megértessük ezek elméleti hátterét, így a döntés-előkészítés, a társadalmasítás, a fejlesztés, tervezés és a megvalósítás folyamatait.

  A tantárgy keretében együttműködésre törekszünk a nyári településkutató és építőtáborokkal, szabad feladat- választással.

  Helyszíni bejárásokon találkozunk a kapcsolódó szakterületek összefüggéseivel. A térhasználatok, térfoglalások vizsgálatán keresztül szembesülhetünk a környezetpszichológia, a szociológia és a közlekedés- tervezés   témához   kapcsolódó   fontosabb   kérdéseivel. A valós szereplők közötti együttműködést megismerve érthetővé válnak a folyamatok, melyek során közelebb kerül egymáshoz a használó és tervező, az elmélet és gyakorlat.


  Ez a 3 kredites tantárgy, a TT1 hallgatók számára szorosan kapcsolódik a TT1 feladataihoz, de ez a kurzus szabadon választhatóan is felvehető.

  Tanórák napjai 2023-ban: március 02. 09. 16.  23. 30. április. 20. 27., május 04. 11. 18. (25.)

   

  A tanórák elméleti előadásaira alapozva lehet gyakorlati feladatot választani. A gyakorlati feladat egyénenként változhat. 

  Akik a TT1 tantárgyat is felvették, azoknak a gyakorlati feladata egy kisebb közterület tervezése lesz. A tantárgy keretében a TT1 hallgatók által készülő tervek előkészítik az építőtábort

  De azok, akik nem szeretnének ebben a félévben építeni, azok választhatják a ZH jellegű számonkérést is.

  A kontaktóra előadási idősávja csütörtökönként:18-20.00-ig lesz. Az előadások után a fakultatív egyéni konzultációs idősáv 20:45-ig tart.

  A kisfeladat támogatása érdekében két idősávban is kínálunk szabadon választható konzultációs alkalmat.

  1.         az előadások után 20:45-ig.

  2.         az előadásokat követő pénteki napokon 12 órától.

  A tantárgy teljesítése az óralátogatáshoz (8/11) és (TT1 hallgatóknak) az önállóan választott tervezési feladathoz vagy (nem TT1 hallgatóknak) az előadások témájában írt ZH-hoz, kisfeladathoz kötött.