Városi aktivizmus / közösségi kísérletek a városfejlesztésben - BMEEPUIQ704


 • tantárgykód ( kredit) / BMEEPUIQ704
  oktató / Kádár Bálint PhD
  helye a képzésben / 8. félév
  tantárgyadatlap / L I N K

  TÁRGYLEÍRÁS:

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók az építészeti beavat- kozások kezdeményezőivé tudjanak válni, és képesek legyenek valódi közösségek részére szakmai és gyakorlati segítséget nyújtani saját használati és  lakóhelyeik önmaguk kezdeményezésére történő alakításában. A tárgy bemutatja a közösségi részvételen alapuló tervezés gyakorlatát, különös tekintettel a városi közterületek participációs   tervezésének   lehetőségeire. A hallgatók –  megfelelő külföldi példák elemzése után – elsajátítják a köztereket használó különböző érdekcsoportok aktív bevonásának lehetőségeit a közterületi tervezés folyamataiba, megismerkednek a közösségi részvételen alapuló tervezés és az építészeti aktivizmus nemzetközi példáival, annak angol nyelvű irodalmával, a közösségi finanszírozás    és    a    közösségi    építés    lehetőségeivel. A hallgatók a félév során ellátogatnak olyan budapesti színterekre, ahol aktivista csoportok, közösségi tervezés vagy más újszerű városi aktivitás működik. A tantárgy gyakorlati részén a hallgatók specifikus közösségek által használt terek, közterek berendezéseit tervezik és valósítják meg csoportosan, kipróbálva közben a közösségi tervezés eszközeivel történő munkát: ennek célja olyan beavatkozások megvalósítása, amelyek a legkisebb eszköztárral tudják a legnagyobb  hatást  elérni egy adott köztéren.