Város és idő / A városi örökség és megújítása - BMEEPUIQ803


 • VÁROS ÉS IDŐ

  tantárgykód (kredit) / BMEEPUIQ803 (3)
  oktató / Fonyódi Mariann PhD
  helye a képzésben / 7-9. félév
  tantárgyadatlap / LINK

  TÁRGYLEÍRÁS:

  Míg egy műtárgy többnyire magán viseli korának jellemző stílusjegyeit, az elkülöníthető stílushatárok a történeti városokban ritkán jelennek meg élesen, hosszú idők alatt egybemosódnak. A város egy palimpszeszt, ahol a különböző időszakok egymást fedő rétegekként jelennek meg, átlátszódva egymáson. A Város és idő tantárgy ennek a réteges városi térnek a kontinuitását és mai mintázatait keresi, egyszerre adva élhető mintákat a kortárs városépítészethez és referenciákat a meglévő környezet folytatásához.
  A különböző korszakok sajátos analógiái, a társadalmi, gazdasági folyamatok összefüggései a városok alakulásával, valamint a különböző korok urbanisztikai problémáira adott tervezői és elméleti válaszok tanulságul szolgálnak számunkra. A humán földrajz, a történettudomány, a gazdaságtörténet, a szociológia és az építészettörténet ismereteire is építő, gazdag képanyaggal kísért előadások az építészeti műveltség fontos alapjait adják át. A kortárs városmegújítások eszközeinek megértése, elemzése pedig a környezetérzékeny tervezési ismereteket segíti, mind az elméleti, mind a gyakorlati ismeretek átadásával.