Kutatásmódszertan - diplomamunka - BMEEPUIQ901


  • tantárgykód ( kredit) / BMEEPUIQ901 (3)
    oktató / Wettstein Domonkos PhD
    helye a képzésben / 9. félév

    TÁRGYLEÍRÁS:

    A kurzus célja a diplomafélévet megelőző koncepció- alkotás és módszertani alapozás, a diplomatéma specializációs tartalmának kidolgozása és a hozzá kapcsolódó tervezési program kialakítása.  A  félév során a hallgatók az elméleti és gyakorlati készségeket összekapcsolva, érdeklődésüknek megfelelő témát választva alakítják ki konzulenseikkel a diplomamunka specializációs és tervezési tartalmát. A félév  első felében a módszertani eszközök megismerésére és a témaválasztás lehetőségeire helyezzük a hangsúlyt, a félév közepén tartott prezentációig a témavázlat és  a főbb    módszertani    fejezet    leírásáig    kell     eljutni. Ezt követően van lehetőség a kutatás, illetve tervezés részletesebb kibontására, az eredmények bemuta- tására. A specializációs tartalommal összefüggésben a félév második felében a diplomaterv programját és megalapozó vizsgálatát is el kell végezni, amely előkészíti   a   következő   féléves   tervezési  folyamatot. A két munkarész, a specializációs tartalom és a diplomaterv programja szorosan összekapcsolódik, a félév végi prezentációban a kettő együttesen, összefüggéseiben kerül bemutatásra.