Város és Város - BMEEPUIQ902


 • tantárgykód ( kredit) / BMEEPUIQ901
  oktató / Alföldi György DLA
  helye a képzésben / 9. félév
  tantárgyadatlap / L I N K

  TÁRGYLEÍRÁS:

  A tárgy a városlakók, -használók szempontjából foglalja össze a tanszék kötelező, kötelezően és szabadon választható kurzusain előzőleg megismert, elsajátított városalakító elemeket, tevékenységeket, akciókat, eszközöket. „Mi más a város, mint az emberek?” (W. Shakespeare) A kurzus a városokra felhasználói, lakói szemszögből, egyfajta belső nézőpontból tekint, igyekszik megérteni a változások természetét és a helyi társadalmak szerepét, hogy ugyanaz az eszköz egyes városokban más és más gazdasági-társadalmi alapokon milyen  eltérő hatást vált ki, és milyen téri lenyomatot alakít ki.

  A tárgy a fizikai környezet és a társadalmi, gazdasági változások kölcsönhatását vizsgálja konkrét város- típusokon. A különféle pozíciójú – földrajzi elhelyezkedésű, fejlettségű, gazdasági lehetőségű, társadalmi összetételű – városok esetében vizsgálja az egyes elemek változásokra gyakorolt azonos vagy eltérő – hatásait, természetesen nem kihagyva a klímaváltozás vagy a technológia fejlődés eltérő hatásait sem. Egyben kísérletet tesz arra is, hogy a városok szellemét, természetét is megragadja a kulturális háttér beemelésével. A szeminárium jellegű, de interaktív elméleti órákon a magyar és nemzetközi idegen nyelvű szakirodalomra épülő tematikus összefoglaló elemzések egészülnek ki a vizsgált városok kulturális lenyomatát jól reprezentáló irodalmi, filmes anyagokkal.