Statika - BMEEPSTA105


 • Statika fejléc

  Előadó: VÁRKONYI Péter PhD
  Tárgyfelelős: VAJK Rita
  A tantárgy kimérete: 4 kredit

             Előadás: Hétfő 12.15-14.00 KF234

             Gyakorlat: Kedd 10.15-12.00
  Követelmény: vizsga


  A Statika az építészmérnöki szak kötelező alaptárgya az első félévben. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a tartószerkezetek tervezésének és statikai számításának legfontosabb módszereivel, a modellezés lépéseivel, az alkalmazott közelítésekkel. Bemutatjuk, hogy hogyan lehet alkalmazni a középiskolás mechanika ismereteket épületek vizsgálatára, külön hangsúlyt kap a tartószerkezetek viselkedésének megértése. Statikailag határozott síkbeli rúdszerkezetekkel ismerkedünk, meghatározzuk a bennük keletkező igénybevételeket.