Szerves építészet - BMEEPET0895


 • Szerves Építészet - BMEEPET0895

  Előadó: Erhardt Gábor és meghívott előadók

  Tárgyfelelős: Daragó László

  A tantárgy kimérete: 2 kredit

  Követelmény: vizsga, de jegy előre megajánlható

  TÁRGYLEÍRÁS

  A szerves építészet 2. választható tantárgy – az első szemesztertől függetlenül is látogatható – előadásain az organikus és regionalista építészet meghatározó magyar alkotói mutatkoznak be. Célunk az irányzat sokszínűségét, a közösségek, a táj és az épített környezet iránti elkötelezettséget bemutatni.

  A több mint 25 éve sikeresen működő alkotóközösség szellemiségét, egyedi látásmódját valló építészek többsége a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnök Karán diplomázott. Milyen utat jártak be, kiktől tanultak a végzés után, kik voltak Mestereik, hogyan építették fel műhelyüket? Erről számolnak be a szakma Ybl és Kossuth díjas Mesterei. A félév másik vonulata – gyakorlati, tervezési feladaton keresztül - az idei nyári Visegrádi Építésztábor előkészítése. Az eddigi gyakorlatot folytatva a félév végén készülő féléves tervezési feladat tárgya a nyári táborban megépítendő objektum, amelyet a tervet készítők közösen választanak ki, majd építenek meg.

 • Pécs szerves/regionalista építészete - Dévényi Sándor - 03.14

 • Makovecz Imre főépítészi koncepciója ma - Jánosi János - 04.04

 • Nagy Ervin építészete - Erhardt Gábor - 04.18

 • Balaton-Felvidék szerves/regionalista építészete - Tóth Péter - 04.25

 • Oktatási épületek szerves építészete - Turi Attila - 05.09