Kiskomplex S - BMEEPIPS711


 • KISKOMPLEX S - BMEEPIPS711

  Oktatók: Szűcs Gábor Dla, Fábián Gábor Dla, Árva József Dla

  Tárgyfelelős: Szűcs Gábor Dla

  Heti óraszám: 6

  Követelmény: Féléves tervfeladat elkészítése

  A Kiskomplex a műszaki szakirány kötelező, önálló tervezési tárgya. A féléves tervezési tárgy keretében a szerkezeti szakirányos hallgatók kisebb léptékben kipróbálják, megismerik az összetettebb tervezési feladatok, - több szakágra kiterjedő - tervezési módszertanát, a problémafelvetéstől kezdve a funkció-, és környezeti analízisen át, tervváltozatok készítésével, majd a végleges tervváltozat kidolgozásával. A tervezési félév felkészíti a hallgatókat az ezt követő Komplex 1, és 2 félévekben elkészítendő tervezési feladatokra.

  A félév teljesítésének feltétele a félév közben folyamatos, aktív tervezési konzultációs részvétel, (építész és szakági konzultációk), az előírt félévközi beadandó munkarészek határidőre történő teljesítése, valamint a  féléves terv határidőre történő beadása. A tárgy a féléves terv értékelésével, gyakorlati jeggyel zárul.