Középületek kritikai elemzése - BMEEPKO0899


 • Középületek kritikai elemzése - BMEEPKO0899

  KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ
  tárgyfelelős:  Szabó Levente DLA
  a tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
  kreditpont értéke: 2
  követelmény: félévközi jegy


  A tárgy elsődleges célja az építészképzés oktatási folyamatában alulreprezentált, tényleges és részletes épületelemzés gyakorlatának elsajátítása, folyamatos és természetes kitekintéssel a szakma összetett kulturális kapcsolatrendszerére is. A lényeg tehát a diskurzus megvalósítása az épületek ürügyén.