Részletképzés és kompozíció 2. - BMEEPKO0896


 • Részletképzés és kompozíció 2. - BMEEPKO0896 /

  VÁLASZTHATÓ
  tárgyfelelős: Karácsony Tamás DLA
  a tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
  kreditpont értéke: 2
  követelmény: félévközi jegy


  A tárgy az építészmérnökképzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik. Célja a komplex feladat segítése: modellezzük, elemezzük a koncepcióalkotást, a kompozíció létrehozásának lehetséges útjait, másfelől vizsgáljuk a részlet, a részletképzés meghatározó szerepét. A féléves munka e két szélsőséges pontra figyel, a kerek egészként megjelenő kompozícióra és a legkisebb formálható egységre, a részletre, miközben arra az útra koncentrálunk, mely a kettőt összeköti. Példákon keresztül (ezek között azaktuális komplex terv is szerepet kaphat) vizsgáljuk a részletek és a kompozíció egymásra gyakorolt hatását, próbáljuk megérteni azt a folyamatot, mely végül koherens alkotást eredményez. Olyan alkotást, ahol egymásra ismernek a részletek, ahol egyegy alkotó elemből is kiolvasható a koncepció, ahol visszafejthető a művet meghatározó szempontrendszer és annak logikája.