Újkori magyar építészettörténet - BMEEPET0406


 • ÚJKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET - BMEEPET0406


  Előadő: Krähling János, Halmos Balázs

  Tárgyfelelős: Krähling János, Halmos Balázs

  A tantárgy kimérete: előadás / 2 kredit

  Követelmény: félévközi jegy

  A tárgy szemelvényeket, esettanulmányokat mutat be a XV-XVIII. századi magyar építészet tárgykörében, kiegészítendő a kötelező magyar építészettörténet kurzus kronologikus, a fő folyamatokkal, összefüggésekkel foglalkozó tematikáját. Az előadók - a tanszék oktatói, jelenlegi és korábbi doktoranduszai - saját kutatásaikon keresztül nem csak egy-egy korszak, épület, épülettípus témájáról adnak át elmélyültebb ismereteket, de az építészettörténeti kutatás világába is izgalmas betekintést engednek. Fontos célunk, hogy a hallgatók megismerjék az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék legfrissebb kutatásait, így az új tudományos eredmények az oktatásban is hasznosuljanak.