Történeti városok műemléki kutatása - BMEEPET0447


 • TÖRTÉNETI VÁROSOK MŰEMLÉKI KUTATÁSA

  Előadó: Dr. Rabb Péter

  Tárgyfelelős: Dr. Rabb Péter

  A tantárgy kimérete: 2 kredit

  A tantárgy jellege: szabadon választható:

  Követelmény: félévközi jegy

  A tárgy az Építészmérnöki Kar nappali tagozatán a magyar építészettörténet tárgycsoporton belül választható tárgy. Fölvehető a 3. szemesztertől, ajánlott a 3. szemeszterben. A tárgy a legjelentősebb, illetve legsajátosabb magyar városok történetét, ki- és átalakulásuk folyamatát mutatja be önállóan is értelmezhető előadások segítségével.