Munkahelyek építészete 1 - BMEEPIPA401


 • MUNKAHELYEK ÉPÍTÉSZETE 1. - BMEEPIPA401  Tantárgyfelelős: Prof. Vasáros Zsolt DLA tanszékvezető egyetemi tanár
  Előadó: Vasáros Zsolt DLA, Bartók István DLA, Terbe Rita DLA, Árva József DLA, Szabó Dávid DLA, Fábián Gábor DLA, Nagy Iván DLA, Barta Fruzsina
  A tantárgy kimérete: előadás, heti 2 óra
  Kreditpont értéke:  2 kredit
  Követelmény: írásbeli és szóbeli vizsga

  RÖVID TÁRGYLEÍRÁS:

  A tantárgy feladata a munkahelyek építészete témakör válogatott ismeretanyagának átadása, szakmai ismeretek fejlesztése. Cél az elméleti összefüggések átfogó bemutatása, elsősorban gyakorlati példákon, történelmi és kortárs megépült épületeken és szerkezeteken illusztrálva. Főbb témakörök: a beépítés, a technológia szerepe, a tipizálás, a flexibilitás viszonyrendszere; munkahelyi komfortkövetelmények, ipari csarnokok tartószerkezetei, térelhatároló szerkezetek, környezetvédelmi szempontok, az ipari építészeti örökség elméleti, társadalmi-kulturális, gazdasági kérdései; low-tech és high-tech építészet definiálása, különös tekintettel a munkahelyek építészete területén. A félév során a 10 előadás önálló tematikus egység, amelyek több szálon természetszerűleg egymásra épülnek, illetve egymáshoz kapcsolódnak. Az órákhoz óravázlat készül, továbbá az előadáson említett példák, referenciák jegyzéke is kiadása kerül.

  TEAMS csapatkód (további információk, levelezés, stb.): zu5n98m