Munkahelyek építészete 1 - BMEEPIPA401


 • MUNKAHELYEK ÉPÍTÉSZETE 1. - BMEEPIPA401  Tantárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA
  Előadó: Vasáros Zsolt DLA
  A tantárgy kimérete: előadás, heti 2 óra
  Kreditpont értéke:  2 kredit
  Követelmény: írásbeli vizsga

  RÖVID TÁRGYLEÍRÁS:

  A tantárgy feladata a munkahelyek építészete témakör válogatott ismeretanyagának átadása, szakmai ismeretek fejlesztése. Az oktatás célja az elméleti összefüggéseknek bemutatása, elsősorban gyakorlati példákon, történelmi és kortárs megépült épületeken és szerkezeteken illusztrálva. Főbb témakörök: a beépítés, a technológia szerepe, a tipizálás, a flexibilitás viszonyrendszere; munkahelyi komfortkövetelmények, ipari csarnokok tartószerkezetei, térelhatároló szerkezetek, környezetvédelmi szempontok, az ipari építészeti örökség elméleti, társadalmi-kulturális, gazdasági kérdései; low-tech és high-tech építészet definiálása, különös tekintettel a munkahelyek építészete területén. A félév során a 12 előadás önálló tematikus egység, amelyek több szálon természetszerűleg egymásra épülnek, illetve egymáshoz kapcsolódnak. Az órákhoz óravázlat készül, továbbá az előadáson említett példák, referenciák jegyzéke is kiadása kerül.